LABELMATE UNI-CAT-ACH

  • מגולל חשמלי תעשייתי
  • בתוספת מוט מתיחה לשמירה על איכות גלילה
  • מיועד לממדבקות של עד רוחב 155מ"מ
  • קיבולת קוטר גלילה עד 280 מ"מ
  • מחזיק ליבה משתנה מ 1 עד 4 אינץ
  • מהירות עד 125 ס"מ לשניה