LABELMATE LD-300-RS-SS

  • קולפן חשמלי תעשייתי רחב A4
  • מתאים למדבקות נייר ,פוליאסטר ופוליפרופילן
  • מיועד למדבקות בגודל עד A4 (מקסימום 218 מ"מ)
  • קיבולת קוטר גלילה 300 מ"מ (מקסימום 6 ק"ג)
  • חיישן מדיה ניתן לכיוון
  • אורך המדבקה מ 6 עד 300 מ"מ