LABELMATE LD-100-RS

  • קולפן מדבקות  חשמלי
  • מתאים למדבקות נייר ,פוליאסטר ופוליפרופילן
  • חיישן מדיה ניתן לכיוון
  • ניתן להכניס מדבקות עד רוחב 115מ"מ
  • קיבולת קוטר גלילה  עד 220 מ"מ
  • אורך המדבקות  מ 6 עד 150 מ"מ