DISTRI COUNT-ST

  • מכשיר לספירת מדבקות
  • מונה מדבקות מיוחד
  • סופר במדויק מהמדבקה הראשונה
  • לוח בקרה בעל תצוגה גדולה (ומקשים רכים) יציג לכם את מספר המדבקות המבוקש או יספור עבורכם את מספר המדבקות בגליל הקיים.
  • אידיאלי לתחום הפרמצבטיקה, שרשראות הפצה ועוד
  • ניתן לשילוב עם מגולל אינטגרלי MC-11 לגלילה מחודשת בתום הספירה
  • אחריות לשנה במעבדה- יבואן רשמי ויקוד פתרונות