Datalogic GRYPHON GFS 4100

  • קורא ברקוד חד מימד
  • קורא את כל סוגי הברקודים בפורמט 1D
  • קורא בטכנולוגיית Imager
  • קורא OEM לקיבוע
  • אידיאלי לפסי ייצור, עמדות קיוסק ועוד
  • קל להתקנה ואינטגרציה
  • כוונת "4 הנקודות" מאפשרת לתחום את איזור הסריקה לקריאה יעילה
  • כולל פטנט הנורה הירוקה המספקת חיווי לקריאה תקינה
  • כולל יכולת זיהוי עצמים לסריקה המאפשרת לסרוק ללא לחיצה
  • שלוש שנות אחריות-יבואן רשמי- ויקוד פתרונות