BarTender Starter

  • בארטנדר סטארטר
  • לעיצוב, תכנון והפקת מדבקות (מסמכים)
  • לעבודה עם קבצי אקסל ו-CSV
  • תמיכה במספרים סיריאלים (תוספות של +1)
  • ללא הגבלת משתמשים
  • הרישיון מאפשר תמיכה של עד 3 מדפסות
  • להורדת רגסה אחרונה של תוכנה  לחץ כאן