BarTender Professional

  • בארטנדר פרו
  • מיועדת לתכנון, עיצוב והפקת מדבקות (מסמכים)
  • לעבודה עם קבצי נתונים
  • לעבודה עם מסדי נתונים בצורה יזומה
  • כולל תמיכה בחלונות למילוי פרטים (Data Entry Form)
  • תומך בקידוד RFID
  • יכולת החזרת מידע לסביבות SQL נפוצות
  • ללא הגבלת משתמשים (רישיון לפי מספר המדפסות)
  • להורדת רגסה אחרונה של תוכנה  לחץ כאן