BarTender Free

  • בארטנדדר פרי (FREE)
  • תוכנה בסיסית להפקת מדבקות
  • כלולה בכל מדפסת מדבקות מבית CITIZEN
  • מאפשרת עבודה בהזנת נתונים ידנית
  • מאפשרת עבודה עם תבניות קבועות
  • תומכת בעבודה עם מדפסת אחת
  • להורדת תוכנה 32 ביט
  • להורדת תוכנה 64 ביט