BarTender Enterprise

 • בארטנדר אנטרפרייז
 • מיועדת לתכנון, עיצוב והפקת מדבקות (מסמכים)
 • מאפשרת ניהול מלא של הדפסת המדבקות בארגון
 • מיועדת לעסקים העובדים בסביבה רגולטרית כבדה
 • מיועדת לחברות הפועלות במגוון אתרים ומעוניינים לשלוט בעיצוב והדפסה ברחבי הארגון
 • כולל תמיכה בחתימה אלקטרונית
 • כולל יכולות הצפנה למסמכים / מדבקות
 • ללא הגבלת משתמשים (רישוי על פי מספר המדפסות)
 • מיועד למפתחים
 • להורדת תוכנה 32 ביט
 • להורדת תוכנה 64 ביט