BarTender Enterprise

  • בארטנדר אנטרפרייז
  • מיועדת לתכנון, עיצוב והפקת מדבקות (מסמכים)
  • מאפשרת ניהול מלא של הדפסת המדבקות בארגון
  • מיועדת לעסקים העובדים בסביבה רגולטרית כבדה
  • מיועדת לחברות הפועלות במגוון אתרים ומעוניינים לשלוט בעיצוב והדפסה ברחבי הארגון
  • כולל תמיכה בחתימה אלקטרונית
  • כולל יכולות הצפנה למסמכים / מדבקות
  • ללא הגבלת משתמשים (רישוי על פי מספר המדפסות)
  • מיועד למפתחים
  • להורדת רגסה אחרונה של תוכנה  לחץ כאן