מודול ליקוטים

  • מודולים לליקוט הזמנות במחסן
  • תומך בליקוט על פי לקוח או על פי הזמנה
  • תומך בליקוט על פי הזמנה קיימת או מזדמן
  • תומך בהעלאת הזמנות פתוחות במערכת
  • תומך בהעלאת קבצי פריטים מהמערכת
  • ניתן לרכישה עם מודולים נוספים
  • ניתן להטמעה עם כל מערכת ERP נפוצה
  • ניתן לשידור לתוכנת מנהל (PC) טרם שידור למערכת הלקוח
  • ניתן להקים הזמנות לליקוט מתוכנת המנהל (PC)