מודול העברות בין מחסנים

  • מודול לניהול מעבר סחורה בתוך מחסני החברה
  • במידה וקיים ניהול איתורים במחסן / מערכת ניתן לסרוק את האיתור ממנו ואליו עובר הציוד
  • תומך בהעלאת קבצי פרטי המחסנים
  • תומך בהעלאת קבצי פריטים מהמערכת
  • ניתן לרכישה עם מודולים נוספים
  • ניתן להטמעה עם כל מערכת ERP נפוצה
  • ניתן לשידור לתוכנת מנהל (PC) טרם שידור למערכת הלקוח
  • ניתן להקים הזמנות ספקים מתוכנת המנהל (PC)