מודול איתורים

  • מודולים לפיזור פריטים במחסן על בסיס איתור
  • מיועד לפיזור פריטים מאזור קבלת סחורה (במידה והוגדר איזור כזה) לאיתורים הנדרשים
  • תומך בהעלאת קבצי פריטים מהמערכת
  • ניתן לצפות בפריטים שנסרקו ולעדכן כמויות או למחוק
  • מאפשר סריקת / הזנת איתור וקבלת כל הפריטים והכמויות שלהם באותו איתור
  • ניתן לרכישה עם מודולים נוספים
  • ניתן להטמעה עם כל מערכת ERP נפוצה
  • ניתן לשידור לתוכנת מנהל (PC) טרם שידור למערכת הלקוח